text.skipToContent text.skipToNavigation

SS系列 适配SS系列步进伺服电机驱动器

SS系列分体式步进伺服电机,集成5000线或者1024线编码器,多种出轴尺寸可供选择,配套SS步进伺服电机驱动器使用。

● 智能型,内藏运动控制器
● 总线控制,多轴网络通讯
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计

品牌: MOONS'
价格: CNY  812.0  -  1985.0  EA

* 订单金额满100元免运费

支付方式

买家保护:
产品在购买后一年内如发生质量问题,可免费换货。 了解更多

型号 匹配驱动 力矩 转子
惯量
编码器
分辨率
最高
转速
重量 电机
安装
尺寸
容许悬挂负载(N) 容许轴
向负载
(N)
距轴端的距离mm
N•m g•cm2 counts/rev RPM g mm 0 5 10 15 20
AM11SS1DMA SS03-■-◇ 0.065 9 4096 3600 118 28 20 25 34 52 - 电机本身
重量以下
AM11SS2DMA 0.08 12 4096 3600 168 28 20 25 34 52 -
AM11SS3DMA 0.125 18 4096 3600 218 28 20 25 34 52 -
AM17SS1DG □ SS03-■-◇或
SS05-■-◇
0.26 38 20000 3600 390 42 35 44 58 85 -
AM17SS2DG □ 0.42 57 20000 3600 440 42 35 44 58 85 -
AM17SS3DG □ 0.52 82 20000 3600 520 42 35 44 58 85 -
AM17SS4DG □ SS05-■-◇ 0.7 123 20000 3600 760 42 35 44 58 85 -
AM23SS2DG □ 0.95 260 20000 3600 850 56 63 75 95 130 190
AM23SS3DG□ 1.5 460 20000 3600 1250 56 63 75 95 130 190
AM23SS4DGA 2.4 365 20000 3600 1090 56 63 75 95 130 190
AM24SS3DG □ SS10-■-◇ 2.5 900 20000 3600 1650 60 90 100 130 180 270
AM34SS1DGA 2.7 915 20000 3600 2000 86 260 290 340 390 480
AM34SS3DGA 5.2 1480 20000 3600 3100 86 260 290 340 390 480
AM34SS5DGA 7.0 2200 20000 3600 4200 86 260 290 340 390 480
  □:A或B,详见电机命名规则;
  ■:R,P,S,Q或C,详见驱动器命名规则;
  ◇:A,R或C,详见驱动器命名规则

比较 型号名称 价格
(CNY)
立即购买
AM34SS1DGA ¥1,619.00
AM34SS3DGA ¥1,778.00
AM34SS5DGA ¥1,985.00
AM24SS3DGB ¥1,465.00
AM23SS3DGB ¥1,566.00
AM24SS3DGA ¥1,465.00
AM17SS4DGB ¥1,445.00
AM23SS2DGA ¥1,445.00
AM23SS3DGA ¥1,566.00
AM17SS4DGA ¥1,445.00
AM17SS1DGB ¥1,204.00
AM17SS2DGB ¥1,265.00
AM17SS3DGB ¥1,325.00
AM17SS1DGA ¥1,204.00
AM17SS2DGA ¥1,265.00
AM17SS3DGA ¥1,325.00
AM23SS4DGA ¥1,686.00
AM23SS2DGB ¥1,445.00
AM11SS3DMA ¥898.00
AM11SS2DMA ¥855.00
AM11SS1DMA ¥812.00

□ AM11SS系列

□ AM17SS系列

□ AM23SS系列

□ AM24SS系列

□ AM34SS系列

■ 驱动器(单位:mm)

   
型号
SS03-P-A SS05-P-A SS10-P-A
SS03-S-A SS05-S-A SS10-S-A
SS03-Q-A SS05-Q-A SS10-Q-A
 
型号
SS03-S-R SS05-S-R SS10-S-R
SS03-Q-R SS05-Q-R SS10-Q-R
SS03-C-C SS05-C-C SS10-C-C
 
型号
SS03-R-A
SS05-R-A
SS10-R-A
 

■ 电机(单位:mm)

 
AM11SS L
AM11SS1DMA 43.8
AM11SS2DMA 52.9
AM11SS3DMA 64.1
 
AM17SS A A1 B B1 L
AM17SS1DGA φ6 5.5 20 15 59.5
AM17SS1DGB φ5 4.5 24 15 59.5
AM17SS2DGA φ6 5.5 20 15 65
AM17SS2DGB φ5 4.5 24 15 65
AM17SS3DGA φ6 5.5 20 15 73.5
AM17SS3DGB φ5 4.5 24 15 73.5
AM17SS4DGA φ6 5.5 20 15 89
AM17SS4DGB φ5 4.5 24 15 89
 
AM23SS A A1 B B1 L
AM23SS2DGA φ8 7.5 24 20 77.5
AM23SS2DGB φ6.35 5.85 20 15 77.5
AM23SS3DGA φ8 7.5 24 20 99.5
AM23SS3DGB φ6.35 5.85 20 15 99.5
AM23SS4DGA φ8 7.5 24 20 102.5
 
AM24SS A A1 B B1
AM24SS3DGA φ10 9.5 24 20
AM24SS3DGB φ8 7.5 20 15
   
AM34SS B1
AM34SS1DGA 88
AM34SS3DGA 117.5
AM34SS5DGA 147
   
 

■ 带刹车电机(单位:mm)

AM17SS AM23SS AM24SS AM34SS
AM17SS3DGA-BR01 AM23SS2DGA-BR01 AM24SS3DGA-BR01 AM34SS3DGA-BR01
AM17SS3DGB-BR01 AM23SS2DGB-BR01 AM24SS3DGB-BR01 AM34SS5DGA-BR01
  AM23SS3DGA-BR01    
  AM23SS3DGB-BR01    
  AM23SS4DGA-BR01    
 
AM17SS A A1 B
AM17SS3DGA-BR01 φ6 5.5 20
AM17SS3DGB-BR01 φ5 4.5 24
 
AM23SS A A1 B B1 L
AM23SS2DGA-BR01 φ8 7.5 24 20 77.5
AM23SS2DGB-BR01 φ6.35 5.85 20 15 77.5
AM23SS3DGA-BR01 φ8 7.5 24 20 99.5
AM23SS3DGB-BR01 φ6.35 5.85 20 15 99.5
AM23SS4DGA-BR01 φ8 7.5 24 20 102.5
 
AM24SS A A1 B B1
AM24SS3DGA-BR01 φ10 9.5 24 20
AM24SS3DGB-BR01 φ8 7.5 20.6 15
 
AM34SS L
AM34SS3DGA-BR01 117.5
AM34SS5DGA-BR01 147

2D尺寸图
3D模型
标题 文件类型 大小(KB) 下载
AM23SS3DGA_3D.step STEP 5321
AM23SS2DGA_3D.step STEP 5320
AM11SS1DMA_3D.step STEP 3219
AM11SS3DMA.STEP STEP 3904
AM11SS2DMA_3D.step STEP 3295
AM24SS3DGA_3D.step STEP 3689
AM17SS3DGA_3D.step STEP 1911
AM17SS2DGA_3D.step STEP 1907
AM34SS5DGA_3D.step STEP 2542
AM17SS1DGA_3D.step STEP 1909
AM17SS4DGA_3D.step STEP 1909
AM17SS1DGB_3D.step STEP 1909
AM34SS3DGA_3D.step STEP 2541
AM17SS4DGB_3D.step STEP 1907
AM24SS3DGB_3D.step STEP 4185
AM17SS2DGB_3D.step STEP 1908
AM17SS3DGB_3D.step STEP 1910
AM34SS1DGA_3D.step STEP 2539
AM23SS2DGB_3D.step STEP 5330
宣传手册
标题 文件类型 大小(KB) 下载
SS Family Brochure_CN20171027 PDF 5043
相关证书
标题 文件类型 大小(KB) 下载
Step-Servo Motor CE证书.pdf PDF 466

按产品类型筛选

所有产品
网线
USB配置线
步进伺服驱动器
通用I/O线
编码器延长线
电机延长线
 
 

包装及发货

物流追踪

从简单的网上下单到产品交付到您的手上,我们总能确保每个环节安全快捷

专业的产品标签

考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOON'S为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。

另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。

提示:此标签适用于步进电机产品。

(专业包装盒和独特外观设计)

(单台产品外加裹珍珠棉)

(多台产品有外箱包装)

安全包装

为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS’特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。
纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。

出货可视化

我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。

(展示包装盒内产品)

(发货单放入包装盒)

(附上商品箱贴)

(展示物流运单)

快速交货

MOONS’选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。

专业仓储
管理

MOONS’拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。