text.skipToContent text.skipToNavigation

带编码器混合式步进电机

带光学或者磁性编码器步进电机,分辨率1000线或者1024线,高精度抗干扰适用于灰尘、污垢、油渍环境,实现了简单的闭环控制。
● 带光学或者磁性编码器步进电机
● 分辨率1000线或者1024线
● 高精度抗干扰
● 适用于灰尘、污垢、油渍环境,实现了简单的闭环控制。
品牌: MOONS'
价格(未税): CNY  678.0  -  1411.0  EA

* 订单金额满100元免运费

支付方式

买家保护:
产品在购买后一年内如发生质量问题,可免费换货。 了解更多
比较 型号名称 价格(未税) 立即购买
MS17HD5L4100-03R ¥739.00
MS17HD4L4040-03R ¥869.00
MS17HD2L4100-27R ¥890.00
MS17HD6L4200-48R ¥930.00
MS17HDBL4200-08R ¥960.00
ML23HS0L4100-04R ¥960.00
ML23HS4L4340-03R ¥974.00
ML23HS8L4150-07R ¥998.00
PL23HS8L4360-14R ¥1,411.00
ML23HSAL4200-14R ¥1,149.00
MS24HS1L4150-06R ¥1,119.00
MS24HS2L4300-04R ¥1,164.00
MS24HS3L4150-03R ¥1,210.00
MS24HS3L4300-01R ¥1,210.00
MS24HS5L4420-24R ¥1,338.00
MS17HD5L4100-04R ¥678.00
MS17HD4L4040-04R ¥797.00
MS17HD2L4100-26R ¥816.00
MS17HD6L4200-49R ¥852.00
MS17HDBL4200-09R ¥880.00
ML23HS0L4100-05R ¥880.00
ML23HS4L4340-04R ¥893.00
ML23HS8L4150-08R ¥915.00
PL23HS8L4360-15R ¥1,294.00
ML23HSAL4200-15R ¥1,053.00
MS24HS1L4150-07R ¥1,026.00
MS24HS2L4300-05R ¥1,067.00
MS24HS3L4150-04R ¥1,109.00
MS24HS3L4300-02R ¥1,109.00
MS24HS5L4420-25R ¥1,227.00
MS17HD4L4040-05R ¥725.00
MS17HD2L4100-29R ¥742.00
MS17HD6L4200-50R ¥775.00
MS17HDBL4200-10R ¥800.00
ML23HS0L4100-06R ¥800.00
ML23HS4L4340-05R ¥812.00
ML23HS8L4150-09R ¥832.00
PL23HS8L4360-16R ¥1,176.00
ML23HSAL4200-16R ¥958.00
MS24HS1L4150-08R ¥932.00
MS24HS2L4300-07R ¥970.00
MS24HS3L4150-05R ¥1,008.00
MS24HS3L4300-03R ¥1,008.00
MS24HS5L4420-26R ¥1,115.00
2D尺寸图
标题 文件类型 大小(KB) 下载
MS17HD5L4100-03R-58602.pdf PDF 54
MS17HD6L4200-49R-43335.pdf PDF 54
MS17HD6L4200-48R-43331.pdf PDF 50
MS17HD2L4100-27R-38377.pdf PDF 55
MS17HDBL4200-08R-58620.pdf PDF 54
ML23HS0L4100-04R-58814.pdf PDF 436
ML23HS8L4150-07R-58801.pdf PDF 444
PL23HS8L4360-14R-58720.pdf PDF 46
MS24HS5L4420-24R-43296.pdf PDF 42
ML23HSAL4200-14R-58843.pdf PDF 439
MS17HD4L4040-03R-43141.pdf PDF 55
ML23HS4L4340-03R-43289.pdf PDF 41
MS24HS5L4420-26R-58825.pdf PDF 38
MS17HD5L4100-04R-58615.pdf PDF 54
MS17HDBL4200-10R-58822.pdf PDF 447
MS24HS1L4150-06R-58636.pdf PDF 42
MS17HD2L4100-26R-43140.pdf PDF 53
MS17HD6L4200-50R-58938.pdf PDF 438
MS17HD4L4040-05R-58937.pdf PDF 436
MS24HS5L4420-25R-58629.pdf PDF 43
ML23HS8L4150-09R-58840.pdf PDF 41
MS17HD2L4100-29R-43231.pdf PDF 433
MS24HS2L4300-04R-58658.pdf PDF 41
ML23HS8L4150-08R-58804.pdf PDF 441
MS24HS3L4300-01R-58702.pdf PDF 437
MS24HS3L4150-03R-58659.pdf PDF 47
MS17HD4L4040-04R-43206.pdf PDF 54
MS17HDBL4200-09R-58624.pdf PDF 54
ML23HSAL4200-15R-58844.pdf PDF 444
ML23HSAL4200-16R-58845.pdf PDF 41
ML23HS4L4340-05R-58824.pdf PDF 41
ML23HS0L4100-06R-58830.pdf PDF 41
PL23HS8L4360-16R-58823.pdf PDF 41
MS24HS3L4300-02R-58701.pdf PDF 436
MS24HS3L4150-04R-58673.pdf PDF 42
MS24HS1L4150-07R-58641.pdf PDF 42
MS24HS3L4300-03R-58828.pdf PDF 36
PL23HS8L4360-15R-58728.pdf PDF 46
ML23HS0L4100-05R-58815.pdf PDF 435
MS24HS2L4300-07R-58936.pdf PDF 416
ML23HS4L4340-04R-58710.pdf PDF 443
MS24HS1L4150-08R-58826.pdf PDF 37
MS24HS2L4300-05R-58676.pdf PDF 42
MS24HS3L4150-05R-58827.pdf PDF 41
3D模型
标题 文件类型 大小(KB) 下载
4611110058602.stp STEP 4801
4611110038377.stp STEP 4859
4611110058620.stp STEP 5618
4611110043331.stp STEP 5748
4611110058825.stp STEP 3653
4611110058814.stp STEP 4860
4611110058801.stp STEP 4862
4611110058636.stp STEP 5596
4611110043141.stp STEP 4802
4611110058938.stp STEP 5436
4611110043289.stp STEP 4862
4611110058843.stp STEP 4862
4611110043296.stp STEP 5590
4611110058822.stp STEP 5318
4611110058720.stp STEP 4862
4611110043140.stp STEP 4859
4611110043335.stp STEP 5748
4611110058624.stp STEP 5618
4611110058658.stp STEP 5596
4611110058629.stp STEP 5590
4611110058702.stp STEP 5596
4611110058830.stp STEP 4502
4611110058615.stp STEP 4801
4611110043231.stp STEP 4251
4611110058937.stp STEP 4142
4611110058840.stp STEP 4505
4611110058804.stp STEP 4862
4611110058659.stp STEP 5596
4611110058701.stp STEP 5596
4611110058728.stp STEP 4862
4611110058824.stp STEP 4505
4611110043206.stp STEP 4802
4611110058823.stp STEP 4505
4611110058844.stp STEP 4862
4611110058845.stp STEP 4505
4611110058710.stp STEP 4862
4611110058673.stp STEP 5596
4611110058936.stp STEP 3658
4611110058828.stp STEP 4793
4611110058815.stp STEP 4860
4611110058676.stp STEP 5596
4611110058826.stp STEP 3658
4611110058641.stp STEP 5596
4611110058827.stp STEP 4793
目录册
标题 文件类型 大小(KB) 下载
平台编码器电机.pdf PDF 2092
 
 

包装及发货

物流追踪

从简单的网上下单到产品交付到您的手上,我们总能确保每个环节安全快捷

专业的产品标签

考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。

另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。

提示:此标签适用于步进电机产品。

(专业包装盒和独特外观设计)

(单台产品外加裹珍珠棉)

(多台产品有外箱包装)

安全包装

为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。
纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。

出货可视化

我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。

(展示包装盒内产品)

(发货单放入包装盒)

(附上商品箱贴)

(展示物流运单)

快速交货

MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。

专业仓储
管理

MOONS'拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。